2020-11-22 13:32:16
Margareta,
info. från https://blog.abacoadvisers.com
Om du är över 65 år och har bott som skatteboende i samma permanenta hem i Spanien i mer än tre år, är du befriad från att betala spansk kapitalvinstskatt på fastigheten.
Du kan också undantas från att betala Vinstskatt om du har varit skatte-bosatt i Spanien i tre år och återinvesterar dina pengar från ditt huvudhem i ett annat huvudhem. Du måste dock fortsätta att bo i denna nya fastighet de närmaste tre åren. Fastigheten du köper kan vara i alla EU-länder, men du måste investera alla pengarna igen. Om du inte gör det kommer du att vara skyldig kapitalvinstskatt i Spanien på skillnaden.
Om du inte riktigt har nått treårsgränsen och det finns en tvingande anledning till varför du måste sälja kommer den spanska skattemyndigheten att ta hänsyn till detta. Så om du till exempel har en medicinsk fråga som innebär att du inte längre kan lyckas leva i en höghus eller om du måste flytta av arbetsrelaterade skäl kommer den spanska skattemyndigheten att ta hänsyn till detta .

Gunnar

2020-11-22 14:11:19
Hej Margareta,
Om du inte är resident i Spanien kan du inte applicera skatteavdrag vid en återinvestering i en ny bostad, då Skattemyndigheten anser att om du inte är resident kan varken bostaden du säljer eller den du köper, vara in huvudsakliga bostad. Om du är skatteresident i Spanien kan du dock göra skatteavdrag vid återinvestering av vinsten vid försäljning av den bostad du bor permanent i.
Med vänlig hälsning,

Nacho Mata, MG Consulting