Moreno höll på söndagen ett nytt avstämningsmöte med den andalusiska krisgruppen. Den konstaterar att även om restriktionerna medfört en viss minskning av smittfrekvensen och trycket på vården så är situationen i regionen fortfarande utom kontroll.

Endast några små lättnader görs. I Granadaprovinsen hävs den totala stängningen av icke grundläggande verksamheter i 43 kommuner. Vidare tillåts även leksaksbutiker hålla öppet i övriga Andalusien till och med klockan 20.00 och restauranger får erbjuda take away mellan klockan 18.00, då servereringen måste stänga, och 21.30.

I övrigt består restriktionerna i Andalusien till 10 december. De är följande:
- Perimeterkarantän av samtliga kommuner (Det är endast tillåtet att lämna sin kommun vid särskilda skäl).
- Utegångsförbud mellan 22.00 och 07.00.
- Stängning av alla icke grundläggande verksamheter (utom livsmedelsbutiker, apotek och leksaksaffärer) klockan 18.00.
- Skolorna håller fortsatt öppet, med undantag av universiteten.

Dessa är de enda giltiga undantagsskälen att bryta mot en perimeterkarantän:
a) Resa till någon form av vårdcentral.
b) Yrkesmässiga, professionella, företagsmässiga, institutionella samt lagliga förbindelser.
c) Närvaro vid universitet, skola eller förskola.
d) Hemresa till ens egen eller familjens fasta bostad.
e) Vård av äldre, minderåriga, hjälpbehövande, handikappade eller särskilt utsatta personer.
f) Besök vid bank, försäkringskontor eller för att tanka vid angränsande bensinstation.
g) Efterlysta eller brådskande ärenden inför officiella myndigheter, juridiska eller notarier.
h) Förnyelser av tillstånd eller officiella handlingar, liksom administrativa ärenden som ej kan senareläggas.
i) Examen eller officiella prov som ej kan skjutas upp.
j) Force majeur eller särskilt behov.
k) Vilken som helst annan exceptionell aktivitet som kan ackrediteras.