Masstestningen i Almuñecar har genomförts under tre dagar; fredag, lördag och söndag. Tre vårdlag har funnits på plats för att genomföra testerna. Första eftermiddagen inleddes med en hög närvaro, som därefter avtog. Rutten för de som kom och gick organiserades av civilskyddet Protección Civil de Almuñécar. Resultaten erhölls efter några minuters väntan. På söndagen upptäcktes genom PCR-testerna en smittad men asymtomatisk person.

Borgmästaren Trinidad Herrera har skickat ut ett tack till alla de som deltog frivilligt samt till stödet från civilskyddet och lokalpolisen. Hon beklagade dock att de inte lyckades få ett större deltagande. När kommunen annonserade att 800 personer skulle testas fick den kritik från en del invånare som ansåg att det var lite. Trots det kom endast 50 procent av de som kallats till masstestningen.