Det utkast som framtagits av regeringen innehåller rekommendationer till regionalmyndigheterna, som är de som beslutar om de normer som ska gälla vid helgerna kring årsslutet. Det handlar inte minst om att begränsa antalet personer som samlas till maximalt sex. Oavsett den lagstadgade gränsen kommer rekommendationen vara att endast fira jul och nyår med ens sammanboende.

Smittskyddsexperter varnar för att ovarsamhet under jul och nyår kan lägga grunden för en tredje smittvåg, från och med mitten av januari. Därför är regeringen ovillig att häva de nuvarande restriktionerna, med några få undantag. Bland annat öppnar regeringen dörren för att häva perimeterkarantänerna samt att senarelägga starten för utegångsförbudet natten till 25 december samt 1 januari, till 01.00.

De flesta regionalstyrelser delar regeringens oro för en ny smittvåg, om släkt och vänner samlas i stora grupper. I Madrid däremot har vice regionalpresidenten Ignacio Aguado efterlyst masstester av hela befolkningen genom apoteken, för att möjliggöra familjesammankomster under jul- och nyårshelgen. Trots de statliga rekommendationerna planerar Madridstyret att tillåta upp till tio personer tillsammans, så länge de tillhör max tre olika sällskap av sammanboende.

Vidare rekommenderas att de populära paraderna med de tre vise männen 5 januari ställs in och ersätts av virtuella alternativ. Många städer har redan annonserat att de ställer in sin parader.