Det rör sig om en 500 meter lång sträcka längs med havet, som binder samman Marbella centrum med Las Chapas. I och med att det redan finns en färdig förbindelse mellan San Pedro Alcántara och Nueva Andalucía samt mellan Nueva Andalucía och Marbella, kommer den nya delen snart möjliggöra promenader och cykelturer mellan de fyra kommundistrikten.

Budgeten för projektet uppgår till 620.000 euro och arbetet beräknas ta tre månader. Sträckan kommer att förses med gatubelysning, bänkar, papperskorgar samt installationer för att kunna förse området med allmänna toaletter, duschar och fontäner.

Projektet är inte helt okomplicerat, på grund av närheten mellan vissa bostäder och stranden. Det finns dessutom en byggnad som betecknas som allmänt kulturintresse (BIC), nämligen det gamla vakttornet vid Río Real, vilket kräver närvaron av en arkeolog som övervakar processen. Från Río Real finns sedan tidigare en trälandgång som når fram till Las Chapas. Kommunen väntar just nu på tillstånd för att kunna påbörja nästa etapp, till campingen.