Kontroversen kring sjukhuset Enfermera Isabel Zendal, i Valdebebas, är stor och oppositionspartierna i Madriregionen vägrade att ens närvara vid invigningen. Ceremonin grumlades även av demonstrationer från representanter för vårdsektorn.

Endast en av sjukhusets planerade fyra paviljonger är hjälpligt klar och uppges inrymma 420 av de drygt tusen bäddar som ska finnas till hands när hela anläggningen väl står klar. Kontroversen grundar sig inte bara i att sjukhuset invigs innan det det är färdigt, utan i ännu större utsträckning i att det ej skett någon nyrekrytering för att täcka de vårdplaster som krävs. Det ska istället ske genom omplaceringar av personal från befintliga sjukhus i regionen, som enligt vårdfacket sedan länge är kraftigt underbemannade.

Vidare har kostnaden för sjukhuset stigit till mer än det dubbla mot vad som var budgeterat. Innan bygget ens avslutats har regionalstyret investerat mer än 100 miljoner euro i pandemisjukhuset, när den ursprungliga kostnaden uppgavs ligga på 51 miljoner.