Restriktionerna inför årsslutet antogs med bred majoritet vid ett möte 2 december mellan hälsovårdsdepartementet och regionalstyrelserna. Endast Madridregeringen har opponerat sig mot perimeterkarantänen, som dock enligt Illa kommer att vara obligatorisk för alla regioner. Regionalstyret i Katalonien uppges å sin sida ha lagt ned sin röst, medan övriga regioner röstat för den avtalade planen.

Salvador Illa har ej specificerat exakt vad som menas med ”nära anhörig”, men betonar att maximalt tio personer kommer att tillåtas samlas kring jul- och nyår, inkluderat barn. Det är fyra fler än det tidigare förslaget. Vidare får de som samlas tillhöra maximalt två olika hushåll. Detta gäller dock endast 23-24 december samt 31 december och 1 januari. Övriga dagar gäller ordinarie restriktioner för hur många som får samlas, som i de flesta områden i dagsläget är sex personer.

De som kommer att resa hem över långhelgen, inte minst studenter, uppmanas att tio dagar i förväg minska sina kontakter med andra till ett minimum, för att upprätthålla en slags karantän och på så vis minska risken att föra med sig smitta till hemmet. Överenskommelsen omfattar däremot inga förebyggande tester, något som hade efterlysts av Madridregionen.

På grund av sin belägenhet och låga smittfrekvens är ögrupperna Kanarieöarna och Balearerna undantagna från perimeterkarantänen. De kommer dock att ha ett särskilt säkerhetsprotokoll som uppges vara under bearbetning, i samarbete med hälsovårdsdepartementet.

En annan av överenskommelserna är att reducera utegångsförbudet på julafton samt nyårsafton, så att det träder i kraft först 01.30. Salvador Illa poängterar dock att man måste ha återvänt hem tills dess och helst tidigare än så.

De lokala myndigheterna har vidare fått direktiv att göra sitt yttersta för att undvika folksamlingar. Det innebär exempelvis att om det ska hållas festligheter med de tre vise männen så ska de vara statiska, där anstormningen av besökare kan regleras och säkerhetsavstånd upprätthållas. Många kommuner har redan annonserat att de ställer in de traditionella festligheterna på trettondagsafton.

Hälsovårdsministern betonade vid presskonferensen efter mötet med regionstyrelserna att även om tendensen är positiv i dagsläget så är situationen fortfarande ytterst allvarlig. ”Det är mycket på spel”, uppgav Illa med hänvisning till att ett oansvarigt agerande av många under jul och nyår kan leda till en ny smittvåg efter årsskiftet.

Dessa är de enda undantag som enligt nödläget är giltiga för att bryta en perimeterkarantän:
a) Resa till någon form av vårdcentral.
b) Yrkesmässiga, professionella, företagsmässiga, institutionella samt lagliga förbindelser.
c) Närvaro vid universitet, skola eller förskola.
d) Hemresa till ens egen eller familjens fasta bostad.
e) Vård av äldre, minderåriga, hjälpbehövande, handikappade eller särskilt utsatta personer.
f) Besök vid bank, försäkringskontor eller för att tanka vid angränsande bensinstation.
g) Efterlysta eller brådskande ärenden inför officiella myndigheter, juridiska eller notarier.
h) Förnyelser av tillstånd eller officiella handlingar, liksom administrativa ärenden som ej kan senareläggas.
i) Examen eller officiella prov som ej kan skjutas upp.
j) Force majeur eller särskilt behov.
k) Vilken som helst annan exceptionell aktivitet som kan ackrediteras.

Till dessa räknas alltså under jul- och nyårshelgen resa för att samlas med nära anhöriga.

Spanien registrerade det senaste dygnet 273 nya dödsoffer, på grund av coronapandemin.