Bilklubben RACE har publicerat sin senaste rapport EuroRAP 2020, ett europeiskt program för riskbedömning av det statliga vägnätet. Till grund för rapporten ligger olyckorna de senaste tre åren, deras svårighetsgrad samt relationen till vägens egenskaper. Utifrån detta beräknas sedan på vilka vägsträckor det råder störst risk att råka ut för en trafikolycka.

Rapporten lokaliserar 50 sträckor med en förhöjd olycksrisk, av vilka nio betraktas som svarta, det vill säga hög risk. Det rör sig om totalt knappt tolv mil. De övriga 41 klassas som medel till hög risk och utgör tillsammans drygt 73 mil. På dessa 50 sträckor inträffade 234 svåra olyckor med totalt 72 omkomna och 227 svårt skadade de senaste tre åren. 2020-års rapport inkluderar olyckorna för åren 2017, 2018 och 2019. Det rör sig om 3.816 olyckor, en siffra som sjunker för varje år. Rapporten för 2009 inkluderade mer än 11.000 olyckor.

Den allra farligaste sträckan i Spanien finns enligt RACE i Huesca, på väg N-240 mellan kilometer 303,0 och 316,8. De övriga åtta sträckorna är: Ourense (N-541 mellan km 23,5 och 33,6), Murcia (N-345 mellan km 0,0 och 7,2), Lugo (N-642 mellan km 0,0 och 8,2), La Coruña (N-550 mellan km 26,8 och 36,9), Málaga (N-340 mellan km 296,4 och 312,9), Huelva (N-433 mellan km 113,8 och 127,5), León (N-601 mellan 285,3 km och 300,4) samt Valencia (N-330 mellan km 188,0 och 210,4).