Förra veckans oväder lämnade inte bara stor förödelse efter sig. Utan även besvikelse över att regnet endast i begränsad omfattning lyckats fylla på dammarna, vars nivåer varit oroväckande låga hela hösten. Málagaprovinsens reservoarer hade fram till 12 januari endast stigit med 27 kubikhektometer, vilket räcker till dricksvatten för Málaga stad i fem månader.

Det är visserligen bättre än inget, men långt ifrån det resultat som blivit om de stora regnmängderna fallit just där dammarna är belägna, istället för längs med kusten. Det skriver tidningen Diario Sur. Reservoaren som fått mest påfyllning är La Concepción, som stigit till 67 procent av sin totala kapacitet.

Sämst är situationen i La Viñuela. Det positiva är dock att nivån för första gången överstigit förra årets nivå.