De första smittfallen registrerades en vecka efter att samtliga på ålderdomshemmet vaccinerats och även ett flertal i personalen liksom direktören har befunnits smittade. Fem av de boende har fått läggas in på sjukhus.

Mar Bella hade inte registrerat något Covid-fall tidigare. Flera andra vårdhem i Alicanteoprovinsen har också drabbats av härdar, just som den första injektionen av vaccinet påbörjats.