Expertsvar:2021-01-22 10:19:32

Hej,
Dessa är de av myndigheterna angivna giltiga undantagen för att få bryta perimeterkarantän, vare sig det gäller region- , provins- eller kommungräns:

a) Resa till någon form av vårdcentral.
b) Yrkesmässiga, professionella, företagsmässiga, institutionella samt lagliga förbindelser.
c) Närvaro vid universitet, skola eller förskola.
d) Hemresa till ens egen eller familjens fasta bostad.
e) Vård av äldre, minderåriga, hjälpbehövande, handikappade eller särskilt utsatta personer.
f) Besök vid bank, försäkringskontor eller för att tanka vid angränsande bensinstation.
g) Efterlysta eller brådskande ärenden inför officiella myndigheter, juridiska eller notarier.
h) Förnyelser av tillstånd eller officiella handlingar, liksom administrativa ärenden som ej kan senareläggas.
i) Examen eller officiella prov som ej kan skjutas upp.
j) Force majeur eller särskilt behov.
k) Vilken som helst annan exceptionell aktivitet som kan ackrediteras.

Med vänlig hälsning,
Carin Osvaldsson/Sydkusten

2021-01-22 10:50:44
Hej Åsa,
Ser att du inte får svar på Din fråga:

"Vidare undrar jag om någon kan vara snäll och berätta vad som gäller för att få komma in i Spanien just nu? Mvh Åsa"

Jag undrar detsamma, vad gäller när man landar på flygplatsen från annat EU-land?

Lotta

Expertsvar:2021-01-22 12:21:10

Hej,
Vad som gäller för inresa i Spanien beror på vilket område som avses. Då frågeställaren nämner Málaga har jag utgått ifrån Andalusien där det råder regional perimeterkarantän sedan slutet av oktober. Just nu råder även provinsiell- samt i de flesta fall även kommunal perimeterkarantän. Jag har ovan specat de undantag som gäller för inresa i områden med perimeterkarantän.

Se för övrigt gärna Mats Björkmans vlogg: https://www.sydkusten.es

Med vänlig hälsning,

Carin Osvaldsson/Sydkusten

2021-01-22 13:35:29
Jag har rest 2ggr till Spanien ( Malaga) de senaste 6 veckorna. SAS på Arlanda kontrollerar om du har neg. PCR test. När du har landat kontrolleras om du har gjort hälsodeklarationen, om inte, kan du göra den på flygplatsen i Malaga, det är allt sen, är du i landet.

Hans