Stiftelsen som driver den Engelska kyrkogården i Málaga har annonserat stängningen under vardagar, på grund av ekonomiska svårigheter, som förvärrats av coronapandemin. Stiftelsen erhåller endast 15.000 euro om året av Málaga stad som offentligt stöd och är i övrigt helt beroende av besöksintäkter och bidrag från privatpersoner och organisationer.

Kyrkogården invigdes 1831 och där vilar bland annat flera dussin nordbor, som Sydkustens skrivit om i en uppmärksammad artikelserie. Stiftelsen hoppas kunna öppna igen som vanligt inom en snar framtid och efterlyser både ekonomiskt stöd och frivilligarbetare. Kontakt på mail: info@cementerioinglesmalaga.org

Se Sydkustens artikelserie:
https://www.sydkusten.es

Se SK-tv: