Av de medverkande i barometern har drygt 45 procent släktingar som haft viruset, nästan 52 procent har kompisar som drabbats och hela 78 procent känner någon som haft det. CIS:s senaste undersökning gjordes mellan 3 och 11 februari, i form av en enkät till nära 3.900 personer. Av deltagarna har 29,8 procent förlorat någon de känner.

På frågan om vilken effekt pandemin haft på deras liv, uppger 66,5 procent att situationen påverkar dem mycket eller ganska mycket. Endast 14 procent har svarat att de inte påverkas alls eller nästan inte alls. När det gäller det sociala livet anger så många som 77 procent att pandemin påverkar deras relationer, jämfört med elva procent som säger att de inte märker någon skillnad. Det skriver tidningen Público.

Drygt 42 procent säger att den främsta försiktighetsåtgärden gäller vad de rör och vart de går, men att de i övrigt lever som vanligt. Samtidigt anger nära 41 procent tvärtom att de nästintill lever isolerade och endast lämnar hemmet för att handla mat och gå till läkaren. Hela 57 procent säger att de är mycket oroliga för effekterna av pandemin, ytterligare 38 procent är ganska oroliga. Nära 47 procent säger sig vara mer oroliga för hälsoeffekterna är för ekonomin.