Klassifikationen inkluderar de 57 största ekonomierna i världen och Bloomberg mäter sådant som förväntad livslängd och de genomsnittliga vårdutgifterna. För att mäta effekten Covid-19 haft på systemet, har nyhetsbyrån det senaste året även tagit hänsyn till faktorer som ekonomi och dödlighet. Det skriver tidningen El Español.

I och med den nya formeln har länderna i väst rankats sämre 2020 än de asiatiska. Förutom Spanien gäller det även Italien, som fallit från femte till 14:e plats och Frankrike som rasat från 14:e till 34:e plats. På podiet för 2020 finns Singapore, Hong Kong och Taiwan, som har gått upp tolv platser. Både Nya Zeeland och Kina har också klättrat uppåt på listan.

Spaniens vårdsystem får sämre betyg inte enbart på grund av hanteringen av pandemin, utan framför allt för de nedskärningar som gjordes inom vården 2019. Enligt Bloombergs klassifikation ligger den genomsnittliga vårdkostnaden i Spanien på 2.075 euro per person. Det är dock en högre siffra än flera av de länder som ligger över Spanien i rankingen, som Taiwan och Kina.