Hemkarantänen förra våren har inte lett till någon babyboom - tvärtom. De redan låga födelsetalen i Spanien har sjunkit ytterligare. I december och januari föddes de barn som avlats under de hårdaste restriktionerna av pandemin och de uppgick till sammanlagt 45.054. Det var 13.141 barn färre än samma period året före.

Tendensen väntas bestå de närmaste månaderna, på grund av pandemin och bidrar till att försämra Spaniens befolkningstillväxt ytterligare. Under 2019 föddes 360.617 barn i landet, vilket var den lägsta siffran sedan de moderna mätningarna påbörjades 1941.