Regionalpresidenten Francina Armengol (PSOE) har annonserat hjälpen och uppger att det är första gången någonsin som Balearerna gynnas vid fördelningen av statliga medel. Nära tio procent av den extraordinära hjälpen tillfaller ögruppen, vilket är avsevärt mer än vad regionen utgör av Spanien rent befolkningsmässigt.

Skälet till att Balearerna får en större andel stöd är att det rör sig om ett av de områden som drabbats hårdast av coronakrisen, på grund av sitt beroende av turismen. Statistik visar att det ekonomiska raset på öarna förra året var det största i hela Spanien.

Regeringen har annonserat att hela sju miljarder av stödet till de olika regionerna är i form av rena bidrag, medan övriga fyra miljarder består av förmånliga lån och skattelättnader. Ett av villkoren för bidragen är att de brukas före årsskiftet.