En majoritet av anmälningarna gäller för överträdelser av perimeterkarantänen. Enligt El Ideal rör det sig bland annat om personer som brutit perimeterkarantänen provinsmässigt för att ta sig till egna semesterlägeheter vid La Velilla.

Ett tiotal anmälningar har gällt avsaknad av munskydd eller inkorrekt bruk av desamma.