Det är särskilt unga killar som sticker ut, med en smittfrekvens på 137,4, medan kvinnorna i samma ålder har en smittfrekvens på 126,5. Nivån är medel men närmar sig tröskeln på 150 smittfall per 100.000 invånare de senaste två veckorna, som anses vara hög risk. Det skriver tidningen La Opinión de Málaga.

Även åldersgruppen mellan 15 och 19 år har en smittfrekvens som ligger över genomsnittet, nämligen 115,7 smittfall. Här är det dock tjejerna som ligger högst, på 138,4 smittfall, medan killarna endast når upp i 94,1. Båda grupperna har generellt stått för en låg andel smittfall under pandemin, men är plötsligt den åldersgrupp som smittats i högst grad de senaste två veckorna.

Den vuxna befolkningen har en lägre smittfrekvens. I åldersgruppen 40 till 44 år ligger den på 113,4 fall. Och i åldern 55 till 59 år är smittfrekvensen lägre än genomsnittet, nämligen 88,5 fall per 100.000 invånare, med männen i majoritet bland de smittade.

I åldersgruppen 70 till 74 år, ligger smittfrekvensen på 52,7 fall per 100.000 invånare och mellan 85 och 90 år på 41,2. I denna åldersgrupp ligger smittfrekvensen för männen på 67,7 och för kvinnorna på endast 26 fall. I gruppen över 95 år är smittfrekvensen numera noll. Bland förklaringarna till den ojämna smittfördelningen mellan olika åldersgrupper, uppges rörligheten och umgänget vara de främsta.