Flyktingströmmen till Kanarieöarna har intensifierats, medan antalet ankommande flyktingar till fastlandet och Balearerna tvärtom minskat. Antalet flyktingbåtar har i snitt ökat med nära 37 procent och de allra flesta har anlänt till Kanarieöarna. Där har antalet flyktingar ökat med hela 117 procent under årets första tre månader, jämfört med samma period i fjol. Det skriver tidningen La Opinión de Málaga.

Mellan 1 januari och 31 mars ankom till Kanarieöarna drygt 3.400 flyktingar, jämfört med knappt 1.600 samma månader i fjol. Detta enligt statistik från inrikesdepartementet. Det innebär ett trendbrott, efter att antalet flyktingar kontinuerligt minskat sedan september 2020.

Samtidigt har antalet flyktingbåtar som anlänt till fastlandet och Balearerna minskat med 8,4 procent. Minskningen när det gäller flyktingar som anlänt via gränserna i Ceuta och Melilla är å sin sida på hela 67 procent.