Ett år efter att pandemin startade i Spanien visar antalet registrerade arbetslösa en ökning med 401.328 personer. Samtidigt är antalet inskrivna hos försäkringskassan 438.617 färre än tolv månader tidigare. I dessa siffror ingår inte de 743.628 som är tillfälligt permitterade genom ERTE, en åtgärd som undvikit en betydligt större ökning av arbetslösheten.

De positiva siffrorna i mars i år kunde endast sminka de totala siffrorna på årsbasis. Under månaden minskade arbetslöshetskön med 59.149 personer och antalet inskrivna hos försäkringskassan steg med 70.790.