Expertrådet beslutade vid ett möte 7 april att behålla de nuvarande restriktionerna i regionen. Motiveringen är dels att smittkurvan fortsatt visar en stigande tendens, om än svag sådan, och dels att vaccinationstakten fortfarande är långsammare än planerat. I och med det består perimeterkarantänen både regions- och provinsmässigt minst till 23 april. Samma sak gäller utegångsförbudet mellan klockan 23.00 och 06.00.

Maximalt sex personer får samlas utomhus och på uteserveringar och högst fyra personer inne i restauranger. Extra restriktioner gäller som tidigare i kommuner som överstiger en smittfrekvens på tusen fall per 100.000 invånare de senaste två veckorna och perimeterkarantän kommunmässigt, över 500 fall.