Orsaken till stoppet är att den europeiska läkemedelsmyndigheten har inkluderat blodproppar bland de “mycket ovanliga” biverkningar som kan uppstå efter vaccinationen. Nyheten ledde till att regionalrådet Consejo Interterritorial omgående beslutade om en justering av åldersgrupperna för mottagarna. Det skriver tidningen Diario Sur.

När det gäller de äldre än 60 år, anses fördelarna med vaccinet vara fler än de potentiella riskerna. I Andalusien överväger regionalstyret att höja maxåldern till 70 år. Vad som ska ske med de yngre personer som redan fått sin första dos av AstraZenecas vaccin hänger ännu i luften. I enlighet med standardförfarandet får de troligen även sin andra dos, såvida inte den första givit upphov till några biverkningar.

Åldersspannet för vaccinet från AstraZeneca har ändrats vid flera tillfällen, sedan kampanjen inleddes. Först var beskedet att det endast skulle ges till personer upp till 56 år. Därefter inkluderade även gruppen 56 till 65 år. För närvarande gäller alltså 60 till 65 år.