Utgrävningen avslöjar nya hemligheter bakom det mer än tusenåriga monumentet och pekar på förekomsten av ett stort biskopssäte som utgjorde stadens kärna, före kalifatet. Utgrävningsarbetet påbörjades redan 1934, men stoppades av inbördeskriget och undersökningarna återtogs först 2015. Främst i syfte att finna rester av den berömda kyrkan San Vicente, ovanpå vilken La Mezquita senare uppfördes. Det skriver tidningen El Español.

Fynden som har gjorts indikerar dock att det kan ha funnits något betydligt viktigare än en enbart en kyrka. Nämligen ett helt komplex som utgjort ett religiöst administrativt centrum. Biskopssätet uppges ha varit större än den nuvarande moskékatedralen och ha sträckt sig ända ned till floden Guadalquivir.

Enligt Alberto León, professor i arkeologi vid universitetet i Córdoba, hade byggnaden från den visigotiska perioden en stor ideologisk tyngd. Den ska därför ha jämnats med marken av morerna. De återanvände materialet för att bygga sina egna byggnader, däribland den stora moskén. Fynden kan komma att omdefiniera historien när det gäller debatten huruvida La Mezquita först var kyrka eller moské.