Precis som med vaccinet från AstraZeneca utreds sällsynta och ovanliga tromboser hos personer som erhållit preparatet från Janssen. Samtliga sex fall uppges beröra yngre kvinnor och i ett av fallen avled personen.

I USA har drygt sju miljoner personer vaccinerats med preparatet från Janssen, vilket innebär att även om det befinns finnas ett samband med de konstaterade tromboserna är andelen drabbade betydligt mindre än med andra godkända läkemedel.

De första 300.000 doserna av Janssen-vaccinet skulle anlända till Spanien denna vecka och det är det fjärde preparatet mot Covid-19 som godkänts av EU. Det är dessutom det första som kräver endast en injektion för att erhålla fullgod immunitet. Spanien har reserverat drygt 17 miljoner doser, som enligt de ursprungliga planerna ska anlända fram till årets tredje kvartal.

Spaniens hälsovårdsminister Carolina Darias har annonserat att Janssen-vaccinet till en början ska brukas för personer mellan 70 och 79 år. I dagsläget har endast endast 13,3 procent av denna åldersgrupp erhållit åtminstone en injektion, mot 22,3 procent i ålderspannet 60-69 år. Anledningen till det är Spaniens övre åldergräns för dem som erhåller vaccinet från AstraZeneca, som nyligen höjts till 69 år.