Expertsvar:2021-04-13 17:16:39

Hej Johan,
Det vanliga i Spanien är ju att det finns en fastighetsägarförening som ofta är den som anställer trädgårdsmästare och dylikt. Det framgår inte här vad det rör sig om för bostad, men jag gissar att det kanske är en villa och att det inte finns någon gemensam förening. Vad jag kan läsa mig till så finns det för det första regler kring hur nära ett träd får stå grannens trädgård. För att ta reda på exakta regler kontakta er kommun. Men det är runt två meter för träd och 50 cm för mindre växtlighet. För det andra så måste ägaren av växtligheten se till att underhålla den så att den inte stör grannen. Om det inte går att komma överens i all vänskaplighet så går det att göra en anmälan, "demanda civil".

Med vänlig hälsning,

Carin Osvaldsson/Sydkusten

2021-04-14 14:06:34
Som Carin skriver behövs det fler detaljer. T ex skadar dina träd grannens egendom? Vilka lokala bestämmelser finns där du bor? Är det träd som man måste ha tillstånd för att ta ner/beskära som t ex tallar? Här är ytterligare länkar men det bästa är en fredlig lösning. https://www.citizensadvice.org.es samt https://www.white-baos.com
RM