Spaniens avsikta är att det nya reseintyget ska vara klart att träda i kraft inför sommarsäsongen, det vill säga redan i juni. Det gröna certifikatet, eller vaccinpasset, planeras på EU-nivå. Det har delvis stött på hinder, då det beslutats att varje land själv bestämmer över sina restriktioner, dokumentet till trots. Vilket i praktiken innebär att vaccinpasset inte per automatik öppnar för fria resor inom unionen.

I Spanien har hälsovårdsdepartementet lovat att det ska fungera precis som aviserats under våren, nämligen att resande kan välja mellan att intyga vaccination, negativt PCR-test eller innehav av antikroppar efter att ha gått igenom sjukdomen. När det gäller det sistnämnda, har det ännu inte specificerats om det gäller för en begränsad eller obestämd tid. De turister som har det gröna certifikatet kommer i Spanien inte krävas på varken karantän eller ytterligare tester.

Modellen planeras även att utvidgas och kunna inkludera länder utanför EU, med liknande villkor.