Det andalusiska expertrådet samlades 6 maj och har utarbetat en plan i tre steg, som är länkad till vaccinationsprogrammet. Moreno kallar det för ”slutspurten” i kampen mot pandemin och betonar att Andalusien är den region i Spanien som hittills vaccinerat flest personer mot Covid-19. Det har hittills utdelats 3,2 miljoner doser, av vilka 2,2 miljoner människor erhållit minst en dos. Det motsvarar en tredjedel av befolkningen. En miljon har i sin tur nått full immunitet. I dagarna slogs vaccineringsrekord i regionen, med 92.320 injektioner på en enda dag.

De första hävda restriktionerna kommer att sammanfalla med att det nationella nödläget upphör, söndag 9 maj. De andalusiska regionalmyndigheterna avstår för nu från att ansöka om dispens hos domstol, men Moreno uttrycket bekymmer över den juridiska osäkerhet som uppstår när nödläget ej längre gäller.

Den första av de tre nedtrappningsfaserna benämns ”Stabilisering” och varar 9-31 maj. Den andra fasen kallas ”Avancemang” och ska preliminärt gälla till 21 juni. Den tredje fasen, som tar vid därefter, är ”Normalisering” och innebär att de sista restriktionerna för att motverka pandemin successivt försvinner. Om den utlovade tillgången till vacciner upprätthålls ska 70 procent av den andalusiska befolkningen vid det laget ha erhållit minst en dos och 40 procent ska ha hunnit erhålla full immunitet.

Även fortsättningsvis kommer Andalusien att göra bedömningar per enskild kommun, med en fyrgradig skala. Denna kommer till stor del att avgöra vilka eventuella restriktioner som gäller lokalt. Skalan är enhetlig för alla kommuner med mer än 5.000 invånare, medan enskilda bedömningar av smittsituationen görs i mindre kommuner. Gränsen för när kommunal perimeterkarantän ska gälla höjs nu från 500 till 1.000 smittfall, räknat per 100.000 invånare de senaste två veckorna. I den händelsen gäller samtidigt lock down för icke grundläggande verksamheter.

I nuläget befinner sig endast ett begränsat område kring Granada i nivå 4, medan en majoritet av kommunerna är i nivå tre och resten i nivå 2. Ingen kommun befinner sig ännu i nivå 1.

För hela Andalusien gäller från och med söndag fri rörlighet in och ut ur regionen, samt frihet att lämna hemmet när som helst på dygnet. Vidare utökas de tillåtna öppettiderna för barer och restauranger från 22.30 till midnatt. När det gäller antalet gäster på krogen får upp till tio personer sitta tillsammans utomhus och åtta inomhus. Det senare är dock avhängigt av smittsituationen i varje enskild kommun.

Festliga sammankomster får i fortsättningen samla upp till 500 personer utomhus och 300 inomhus, avhängigt av situationen lokalt. Nattklubbar och diskotek får efter ett års stängning nu åter öppna, tills klockan två på morgonen. För dem gäller samma restriktioner som för krogarna, medan dansgolv däremot endast kommer att tillåtas utomhus, i kommuner i nivå ett och fortsatt med påbud på munskydd.
På biografer, teatrar och tjurfäktningsarenor krävs vissa säkerhetsavstånd mellan icke samboende, avhängigt av smittsituationen lokalt.

De enda restriktioner som kommer att gälla på stränder och vid simbassänger är upprätthållande av säkerhetsavstånd mellan icke samboende. Särskilda sanitetsnormer ska dock gälla där, i likhet med förra sommaren.

I fas två, som alltså preliminärt startar 1 juni, ska de olika begränsningarna minska ytterligare. Den andalusiske regionalpresidenten har velat skicka en signal om optimism, men betonar samtidigt att faran ännu inte är över. Han uppmanar befolkningen i Andalusien att inte sänka garden för tidigt och ruinera allt arbete hittills, när målet nu är så nära.