Det är inte bara turistsektorn på Balearerna, utan även Kanarieöarna, Levantekusten och Costa del Sol som blivit lidande av att de brittiska myndigheterna inte gjort åtskillnad på smittfrekvensen i olika delar av Spanien, när den valt att ej tillåta fria semesterresor till landet. En omprövning av beslutet väntas ej förrän i juni, men bland annat regionalpresidenten i Valenciaregionen Ximo Puig har poängterat den extremt låga smittfrekvensen i regionen och bett om ett möte med den brittiska ambassadören i Spanien, för att anmoda om att Storbritannien anpassar sina riktlinjer efter situationen lokalt.

Missnöjet är särskilt stort på Balearerna, som genom hårda restriktioner nått den näst lägsta smittfrekvensen i landet (efter Valencia) och vars ekonomi är i särskilt hög utsträckning beroende av turismen. Irritationen riktas delvis mot områden som Madrid, som haft en betydligt mer flexibel hållning när det gäller restriktioner och som släpar en så hög smittfrekvens att den drar upp genomsnittet i landet väsentligt.