Vaccinpasset är avgörande för att resandet inom EU ska kunna komma igång på allvar lagom till sommar- och semestersäsongen. Enigheten kring tidsplanen och åtgärden i sig är stor. Men det finns några knutar mellan EU-parlamentet å ena sidan och EU-rådet, det vill säga regeringarna, å andra sidan.

Parlamentet vill att PCR-tester ska vara gratis, för att de som ännu inte fått sitt vaccin inte ska diskrimineras. Medan medlemsländerna menar att det i så fall är omöjligt att införa åtgärden till juni. Många har ännu ej vaccinerats och det skulle helt enkelt bli för dyrt.

Spaniens regering insisterar dock på att ambitionen från samtliga parter är att nå en överenskommelse till juni, för att certifikatet ska kunna träda i kraft före semestrarna. För det måste regelverket vara klart för att röstas om den 7 juni. Det skriver tidningen El Diario.

Förutom kostnaden för PCR-testerna, diskuteras även namnet på passet. En fråga som dock tycks möjlig att nå konsensus kring. Arbetsnamnet har varit grönt certifikat, men ser nu ut att ändras till EU:s Covid-19-certifikat.

En annan mer komplicerad fråga är den så kallade nödbromsen. EU-kommissionen har föreslagit att åtgärder för att snabbt begränsa rörligheten tillfälligt, exempelvis på grund av nya mutationer, ska samordnas på EU-nivå. Medlemsländerna i sin tur vill generellt inte lämna ifrån sig möjligheten att dra i nödbromsen på nationell nivå, om det skulle befinnas nödvändigt.