Regeringen medger att den under de första månaderna av hälsokrisen tvingades ta beslut med begränsad eller inaktuell information som grund. Problemet uppges bero på att det spanska epidemiologiska övervakningssystemet inte var förberett för att bearbeta så stora volymer data med nödvändig hastighet.

Den årliga rapporten över landets säkerhet (Informe Anual de Seguridad Nacional), detaljerar inte vilka beslut det rör, men tidningen El País gör kopplingar till de mest kontroversiella, som handlade om att demonstrationerna 8 mars tilläts, att munskyddspåbud inte infördes tidigare samt att nationellt nödläge inte utlystes förrän 14 mars.

Det är inte första gången som regeringen medger att den reagerade för sent inför pandemin. Det är dock första gången som det sker skriftligen i ett dokument till kongressen. Den viktigaste läxan uppges vara bristerna i hälsovårdssystemet att kunna bedöma dimensionen av pandemin och snabbt förmedla den information som skulle ligga till grund för besluten.

Det uppges därför vara av stor vikt att systemet för epidemiologisk övervakning uppdateras, digitaliseras och automatiseras av respektive region.