Snart kommer fastighetsägare i Baskien som genomför en omfattande renovering vara tvungna att bygga till en terrass eller balkong, om det inte finns sedan tidigare och förutsatt att det är fysiskt möjligt. För detta kommer de att få ett bidrag på upp till 5.000 euro per bostad. Det nya lagdekretet befinner sig i slutfasen och kommer sannolikt att godkännas i slutet av året. Det skriver tidningen El País.

Lagdekretet innebär att uteplatserna går från att betraktas som en trevlig bonus till att anses vara en grundläggande beståndsdel för att en bostad ska klassas som beboelig. Terrassen hamnar därmed i nivå med andra nödvändiga kriterier för en bostad som yta, takhöjd, termisk komfort, sanitet och tillgänglighet.

Uteplatsen måste ha minst fyra kvadratmeter och ett djup på 1,5 meter. Den kommer dock inte att räknas in i den tidigare boytan, vilket också är en av anledningarna till att många privatpersoner och fastighetsutvecklare minimerat eller helt låtit bli att bygga uteplatser tidigare. De baskiska kommunerna kommer att få två år på sig att anpassa sina kommunala förordningar.