Muñoz har ännu inte tjänat två tredjedelar av de nära 20 års fängelse som han dömts till sammanlagt i olika korruptionsmål. Han befinns dock lida av flera kroniska sjukdomar som möjliggör att han kan lämna fängelset.

Det är inte första gången Julián Muñoz beviljas öppen anstalt. Han fick det tillbakadraget vid ett tidigare tillfälle, efter att han även den gången släppts ut av hälsoskäl men sedan ertappats när han dansade på ett diskotek.