Den hemkarantän som beordrades under det första nödläget mellan mars och juni 2020 var författningsvidrigt. Det menar den konservative domaren Pedro Trevijano i ett utkast som ska debatteras av Högsta domstolen 22 juni. Enligt Trevijano medförde lockdown inte bara att grundläggande rättigheter begränsades, utan att de helt upphävdes. För det skulle det enligt domaren ha ha varit nödvändigt att utlysa undantagstillstånd. Det skriver tidningen El País.

Utkastet är ett svar på ett överklagande från Vox och drar slutsatsen att artikel 7 i dekretet som fastställde det nationella nödläget och som förbjöd människors fria rörlighet utom i undantagsfall, bryter mot författningen. Som en konsekvens annulleras även de påföljder som utfärdats med anledning av överträdelser mot restriktionerna av dessa rättigheter. Det gäller både böter och straffrättsliga påföljder.

Domen kommenterar dock inte statens ansvar för de tusentals verksamheter som drabbades ekonomiskt på grund av nedstängningen. Två av de ifrågasatta normerna, de gällande stängningen av skolor samt butiker, godkänns i Trevijanos dom, då han menar att grundläggande rättigheter inte kränkts och att nödläget var tillräckligt för att vidta dessa åtgärder.

Trevijano poängterar vidare att restriktionerna som hindrade miljoner spanjorer att lämna sina hem, var lämpliga och rekommenderade av WHO, men att de borde ha antagits inom ramen för ett undantagstillstånd.