Prästen heter Fernando Báez Santana och har bland annat likställt pappans lidande med barnens, på grund av uppbrottet med mamman. Pappan, Tomás Gimeno, befinns har mördat sina två döttrar Olivia (sex år) och Anna (ett år) och tros även ha tagit sitt eget liv. Motivet ska ha varit att orsaka mamman så stort lidande som möjligt. I detta syfte sänkte han flickornas kroppar till tusen meters djup, i övertygelsen att de aldrig skulle hittas och mamman därmed skulle tvingas leva i ovisshet om sina döttrars öde.

Endast Olivias kropp har hittills lokaliserats utanför Tenerifes östra kust och sökandet efter Anna väntas upphöra denna vecka, om inga nya framsteg görs. Under tiden har prästen Padre Báez gjort gällande att barnen fortfarande hade varit vid liv om föräldrarna ej skiljt sig. Biskopsämbetet på Gran Canaria har för tillfället inte vidtagit några disciplinära åtgärder mot prästen.