Hittills har endast de som är 40 år och äldre varit aktuella för vaccinering mot Covid-19, men med de tre nya grupperna (nu elva totalt) inkluderas även minderåriga. Prioriteringen ska fortsatt vara i sjunkande åldersordning, men hälsovårdsministern Carolina Darias annonserar att de enskilda regionerna har befogenheter att påbörja vaccineringen även av de lägsta åldersgrupperna, parallellt.

Förutom att prioritera dem som är äldre än 40 år och som ännu inte blivit vaccinerade rekommenderar hälsovårdsdepartementet fokus på tonåringar, som i dagsläget är den grupp där det registreras flest smittfall på grund av bristande försiktighet.

Enligt den senaste sammanräkningen har nu drygt 22 miljoner människor i Spanien erhållit minst en dos, vilket motsvarar 46,5 procent av befolkningen. Av dessa har 13,3 miljoner (28 procent) erhållit full dos.