SVIV har sammanställt ett flertal frågor och svar gällande vaccinering i Sverige, för personer som bor i andra länder och inte längre är folkbokförda i Sverige. Den generella rekommendationen från Folkhälsomyndigheten är att kostnadsfrihet ska gälla för alla åtgärder som kan bidra till att spridningen av Covid-19 upphör, minskar eller hålls tillbaka. Det inkluderar exempelvis PCR-testning samt vaccin och gäller för alla som befinner sig i Sverige, oavsett om man vistas i landet permanent eller tillfälligt.

Detta är dock nationella rekommendationer och beslutet om hur vaccineringen ska ske fattas av respektive region. SVIV har sammanställt svar från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) som bland annat gör gällande att en svensk medborgare som är bosatt i ett EU/EES-land och omfattas av EU:s förordning 883/2004, har rätt att vaccinera sig mot Covid-19 avgiftsfritt i Sverige. Förordningen gäller samordning av de sociala trygghetssystemen.

Vidare står att vaccinering sker i den prioritetsordning som Folkhälsomyndigheten rekommenderar. Vad gäller AstraZenecas vaccin exempelvis, används det i Sverige för att skydda personer som är 65 år eller äldre. En person som är 65+, som omfattas av avgiftsfriheten och som har fått en första dos av detta vaccin utomlands, rekommenderas därför att kontakta regionen. Regionerna har system för att kunna vaccinera personer utan personnummer.

https://www.sviv.se