Sánchez delade själv fotografier på ögonblicket på Twitter, där han lovordar vårdpersonalen och betonar att vaccinerna räddar liv. Till skillnad mot i flera andra länder där regeringschefer vaccinerat sig först, för att statuera exempel, har Spanien följt ett strikt protokoll som prioriterar risk- och åldersgrupper. Enskilda fall där ämbetspersoner gått före i kön har föranlett avsättningar, ett av de mest uppmärksammade av den tidigare överbefälhavaren Miguel Ángel Villarroya.

För ett par veckor sedan fick även kung Felipe sin första dos vid vaccineringscentralen i WiZink Center i Madrid. Både när det gäller monarkens och regeringschefens vaccinering har det inte offentliggjorts vilket preparat de erhållit och sålunda huruvida de behöver ytterligare en injektion.