Regeringen skyller det missade delmålet på släpande leveranser av främst preparatet från Janssen, men även från AstraZeneca. Experter som citeras av tidningen El País påvisar dock att flera miljoner doser hålls på lager och att om en del av dessa brukats hade vaccintakten hållit tidsschemat.

De autonoma regionerna håller på en andel av sina preparat för att garantera den andra sprutan till personer som fått sin första dos. Det är dock enligt experter inte tillräcklig förklaring för att inte ha nått det senaste målet på 15 miljoner immuniserade per 20 juni.

Nära tre miljoner doser är i dagsläget lagrade i Spanien, av vika 2,1 miljoner är preparat från Janssen och AstraZeneca. Vaccinationstakten varierar mellan olika regioner, där Madrid brukat den lägsta andelen av de erhållna doserna, 87,2 procent, medan Asturien och Andalusien toppar effektiviteten med 98,7 respektive 96,8 procent av doserna utdelade.

Trots eftersläpningen vidhåller det statliga hälsovårdsdepartementet att nästa delmål kommer att uppfyllas. Det är att ha färdigvaccinerat hälften av den spanska befolkningen till 25 juli, för att per 18 augusti ha nått slutmålet på 70 procent färdigvaccinerade mot Covid-19.