Regionalstyret i Andalusien har infört förbud på aktiviteter vid vattendragen i naturparken Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, i den sektion som ligger i Granadaprovinsen. Det sker med några få undantag och restriktionerna väntas inom kort utvidgas till andra områden.

Det finns ett stort antal åar och vattenfall i naturparken som lockar allt fler besökare, speciellt på sommaren. Det är allt från privata sällskap till organiserade grupper som utövar canyoning. Vid vattendrag som Río Verde uppstår i perioder köer av grupper som tar sig ned för fallen och slitaget på naturområdet blir allt större.

Problemet med den okontrollerade turismen vid vattendragen förekommer sedan flera år vid ån Chíllar, i Nerja. Kommunledningen har tvingats förbjuda alla typer av vandringar i ån, en restriktion som skärpts på grund av den rådande pandemin och farhågorna för smittspridning via sötvattnet.

Se canyoning vid Río Verde: