Kostnaden för byggmaterial som järn, trä, plas, aluminium, koppar och cement har varit på uppgång under flera månader i hela världen. Det uppges få två omedelbara effekter. Den första är att fastighetsutvecklarna tjänar mindre på de lägenheter som redan är reserverade, då marginalerna minskar. Den andra är att det som läggs ut till försäljning från och med nu sannolikt kommer att vara dyrare än tidigare. Det skriver tidningen El Diario.

Enligt transportdepartementets siffror har kostnadsindex för byggmaterial stigit från 104,44 i juli i fjol, till 112,46 i april i år, det vill säga med nästan åtta procent. Enligt byggbolagens förbund SEOPAN, återspeglar det officiella indexet dock inte de verkliga prisuppgångarna, som förbundet menar ligger betydligt högre. Enligt deras uppgifter rör det sig om prishöjningar på 70 procent för stål, 45 procent för metaller, 85 procenter betong, 92 procent för koppar och 56 procent för aluminium.

SEOPAN:s förklaring till prisuppgångarna är den stigande efterfrågan, som i sin tur beror på den ekonomiska återhämtningen, den däremot långsamma förbättringen av produktionskapaciteten över hela världen samt den betydande ökningen av kostnaderna för sjötransporter.