När det andalusiska expertrådet samlades 22 juli för sin ordinarie granskning av smittsituationen i regionen hade smittfrekvensen i Marbella precis sjunkit till 987 fall per 100.000 invånare, de senaste två veckorna. Detta faktum och inte minst den sjunkande tendensen gjorde att eventuella åtgärder avfärdades i nuläget.

Marbella har legat ett par dagar över tusenstrecket, som normalt föranleder perimeterkarantän och eventuellt även lockdown. Borgmästaren Ángeles Muñoz har dock försökt undvika detta genom att styrka att den reella befolkningsmängden i kommunen i dagsläget är mer än dubbelt så stor som den officiella och att därmed smittfrekvensen skulle vara mindre än hälften så stor. Det faktum att den officiella smittfrekvensen faktiskt gick under tusenstrecket gjorde dock att expertgruppen ej behövde ta ställning till detta åberopande.