Beslutet fattas mot bakgrund av att mannen är inlagd på sjukhus för psykiatrisk behandling och förväntas bli där en längre tid. Det var klockan 15.25 på måndagen som mannen körde rakt in i två uteserveringar på Avenida Miguel Cano, intill Alamedaparken, en sträcka på omkring 50 meter. Hans föräldrar satt med i bilen och uppgav till polisen att sonen lider av psykiska problem.

Elva personer fick föras till sjukhus. En av dem, som vårdats på intensiven, uppges nu vara stabil och väntas bli flyttad till ett ordinarie rum, medan de övriga skadade har blivit utskrivna från sjukhuset.