Regionalstyret på Kanarieöarna uttrycker sin oro för den fortsatt stigande smittfrekvensen på öarna, som är den högsta sedan pandemin startade. Även om andelen allvarligt sjuka är betydligt mindre än i tidigare vågor så börjar trycket på vården åter bli bekymmersamt.

Värst är situationen som sagt på Tenerife. Regionalstyret har dock justerat restriktionerna i nivå 4 i den bemärkelsen att restauranger tilltåts fylla sina innebord till 50 procent, men att endast personer som kan intyga full vaccinering får serveras inomhus.