Beslutet innebär att alla som reser till eller tillbaka till Tyskland från Spanien och som inte är vaccinerade mot Covid-19 tvingas upprätthålla tio dagars karantän. Denna kan dock kortas ned till fem dagar om negativt PCR-test uppvisas.

Beslutet är ett nytt dråpslag för den spanska turistsektorn inte minst på öarna, som haft den tyska marknaden som den viktigaste utländska i brist på brittiska turister.