Även om de internationella hälsomyndigheterna ännu ej fastställt behovet av årlig vaccinering uppger den spanska hälsovårdsministern Carolina Darias att det är ett oundvikligt faktum. Hon betonar att målet är att hela den spanska befolkningen aka vara immuniserad, inte bara de 70 procent som är det närmaste målet till slutet av augusti.

Darias menar likaså att en tredje dos av vaccinet med all säkerhet kommer att vara nödvändig till slutet av året, även om inga datum för detta ännu är spikade. Spanien uppges redan ha förbeställt doser av Pfizer respektive Moderna för de två närmaste åren till en sammanlagd kostnad av nära 2,3 miljarder euro.