HD finner utfallet i första instans som motiverat och delar uppfattningen att regionalstyrets ansökan är ”vag” och ”oproportionerlig”. Den baserar sig bland annat på att regionalstyret helst ville införa utegångsförbud på hela ön, trots stora skillnader mellan olika kommuner och redan från 100 smittfall per 100.000 invånare.

I sitt utfall skiljer Högsta domstolen på situationen i andra regioner som Valencia och Katalonien, där utegångsförbud råder, då den menar att det är baserat på andra kriterier.