Beslutet hänger på den andalusiska regionaldomstolen, som är den som avgör om grundläggande individuella rättigheter får inskränkas för att motverka pandemin. Den andalusiska expertgruppen har föreslagit lokala utegångsförbud mellan klockan 02.00 och 07.00 baserat på att smittfrekvensen i de aktuella kommunerna överstiger tusen fall per 100.000 invånare de senaste två veckorna, men även på andra faktorer som trycket på vården och vaccineringsgraden av befolkningen.

Tre kommuner som har mer än 5.000 invånare vardera har i dagsläget varslats om nattligt utegångsförbud. De är förutom Marbella och Estepona på västra Costa del Sol även Montoro, i Córdobaprovinsen. Málaga stad klarade sig denna vecka precis undan varsel, tack vare att smittfrekvensen sjönk till 949 fall just som bedömningen gjordes.

Det är dock som sagt avhängigt av regionaldomstolen om och i så fall när utegångsförbudet träder i kraft.