Flera autonoma regionalstyrelser, bland dem Madrid, ville ha ett nationellt beslut om krav på vaccinintyg för att exempelvis få tillträde till nattklubbar, barer och även restauranger. Denna åtgärd har redan införts på en del håll i bland annat Baskien och är föremål för stor kontrovers.

Hälsovårdsministern Carolina Darias uppger att vaccinpasset i utgångsläget framtagits enbart i syfte att reglera rörelser mellan olika länder. Hon avskriver inte andra former av särskiljningar, men menar att dessa ska beslutas enskilt i varje region. Det innebär i sin tur att regionalstyrelserna åter är underkastade utfall i de respektive regionaldomstolarna, som kan finna att det rör sig om oproportionerliga inskränkningar av grundläggande rättigheter.

Oenigheten beträffande särskiljningen av vaccinerade är endast den senaste mellan olika regionalstyrelser och det statliga hälsovårdsdepartementet, där de olika parterna försöker undvika att vara de som tvingas fatta impopulära beslut som perimeterkarantän eller nattliga utegångsförbud.