Utfallet kom två dagar efter att ansökan presenterats och gäller inledningsvis för en vecka. Regionalstyret har bett om att få begränsa rörelsefriheten mellan klockan 02.00 och 07.00 i de större kommuner som överstiger en smittfrekvens på tusen fall per 100.000 invånare, de senaste två veckorna. Det rör sig i nuläget om tre stycken i Andalusien, som förutom Marbella oh Estepona även är Montoro (Córdoba).

Regionalstyret finner att åtgärden visserligen inskränker grundläggande rättigheter, men att den är proportionerlig i förhållande till främst trycket på vården. Situationen har granskats individuellt i de olika kommunerna och deras respektive vårddistrikt.

Precis som som under det tidigare utegångsförbudet råder undantag för personer som exempelvis ska till och från jobbet, uppsöka vård eller vårda någon person, liksom för anslutningar med flygresor.