Borgmästaren José Alberto Armijo (PP) har hållit ett möte med representanter för både den lokala företagssektorn och boendeföreningar, för att behandla deras anmärkningar. Klagomålen gäller buller och stank från reningsverket.

Armijo poängterar att kommunen ännu inte erhållit kontrollen över driften och att reningsverket sålunda fortfarande lyder under energidepartementet. Han förbinder sig dock att göra allt som står i hans makt för att komma tillrätta med de påtalade bristerna.